Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προορίζεται μόνο για κατοίκους της Ελλάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ (τον «Ιστότοπο»). Όλοι οι χρήστες του Ιστότοπου υπόκεινται στους εξής όρους και προϋποθέσεις, καθώς και εφαρμοστέους νόμους. Με την εκ μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να τηρείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και ότι αυτοί οι όροι συνιστούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο.

Η PRA Health Sciences (η «PRA», λέξεις στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο) έχει δημοσιεύσει αυτόν τον Ιστότοπο εκ μέρους της Genkyotex (ο «Χορηγός») για τον σκοπό της προσέλκυσης ενδιαφερόμενων ατόμων προς εγγραφή στη μελέτη TRANSFORM του Χορηγού (η «Μελέτη»).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καταλληλότητα

Ο Ιστότοπος και οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν τον Ιστότοπο, διατίθενται μόνο σε χρήστες οι οποίοι μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις. Με την εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι μπορείτε να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμβάσεις.

Σκοπός του Ιστότοπου

Σκοπός του Ιστότοπου είναι να παράσχει απλώς πληροφορίες αναφορικά με τη Μελέτη ώστε να διαπιστώσετε αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτήν. Εσείς θα αποφασίσετε αν θα επικοινωνήσετε περαιτέρω με τα συμμετέχοντα κλινικά ερευνητικά κέντρα αναφορικά με την επιλεξιμότητά σας προς συμμετοχή στη Μελέτη.

Περιορισμένη χρήση του Ιστότοπου

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για τα εξής:

  • Να δημιουργήσετε οποιονδήποτε σύνδεσμο προς τον Ιστότοπο από άλλη τοποθεσία,
  • Να υποδυθείτε άλλα άτομα ή να εμφανιστείτε κατ' άλλον τρόπο ως εργαζόμενος, αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος της PRA ή του Χορηγού,
  • Να παρενοχλήσετε, να απειλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε υβριστική γλώσσα κατά της PRA, του Χορηγού ή οποιουδήποτε προσώπου κατ' οποιονδήποτε τρόπο,
  • Να δημοσιεύσετε οποιεσδήποτε συκοφαντικές, δυσφημιστικές, χυδαίες, κακοποιητικές, παράνομες ή κατ' άλλον τρόπο ευλόγως επικριτέες δηλώσεις,
  • Να επιδείξετε οποιαδήποτε άλλη παράνομη συμπεριφορά,
  • Να διαδώσετε διαφημίσεις, προωθητικά υλικά, ανεπίκλητη (spam), ανεπιθύμητη (junk) αλληλογραφία, εταιρείες τύπου πυραμίδας ή άλλες μορφές προσέλκυσης,
  • Να αντλήσετε, να συλλέξετε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες ή άλλο Περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω του Ιστότοπου με οποιοδήποτε μέσο το οποίο δεν διατίθεται σκοπίμως ούτε παρέχεται μέσω του Ιστότοπου,
  • Να επιδείξετε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η οποία περιορίζει τη χρήση του Ιστότοπου από άλλους χρήστες, την PRA ή τον Χορηγό ή η οποία τους εκθέτει κατ' άλλον τρόπο σε αστική ευθύνη προς δική σας χρήση.

Δεν επιτρέπεται να προβείτε κατ' άλλον τρόπο στα εξής:

  • Να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε προγράμματα παρακολούθησης επικοινωνίας μεταξύ ηλ. υπολογιστών (bot), προγράμματα εντοπισμού στο διαδίκτυο (spider), λογισμικά τύπου δούρειου ίππου (trojan), σκουλήκια (worm), λογισμικό υποκλοπής (spyware), λυτρισμικό (ransomware), ωρολογιακές βόμβες (bomb), ιούς, επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών ή οποιονδήποτε άλλο κακόβουλο κώδικα, συσκευή ή διαδικασία, ή
  • Να απενεργοποιήσετε, να υπερφορτώσετε, να προκαλέσετε βλάβη ή αλλοιώσετε τον Ιστότοπο.

Η PRA διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την εκ μέρους σας χρήση ή να αφαιρέσει τις επικοινωνίες σας λόγω του εκ μέρους σας δόλου και να προσφύγει νομικά εναντίον σας με οποιονδήποτε άλλο διαθέσιμο τρόπο.

Αποποίηση ιατρικής ευθύνης


Ο Ιστότοπος δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες αναφορικά με τις προσωπικές σας ανάγκες ή τις παθήσεις σας ή άλλες σχετικές ερωτήσεις για τη συμμετοχή σας στη Μελέτη.

Δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης και περιορισμοί

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εικόνων, των σχεδίων, των διατάξεων, των συμβόλων, των εμπορικών ονομασιών και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο (συλλογικά το «Περιεχόμενο») αποτελεί ιδιοκτησία της PRA, του Χορηγού ή των δικαιοπαρόχων τους. Η εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα, ιδιοκτησία ή άδεια χρήσης του Περιεχομένου εκτός του Ιστότοπου.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η προβολή, η διανομή, η μετάδοση, η επαναπώληση, η εκπομπή, η ανάστροφη μηχανίκευση, η δημιουργία παράγωγων έργων ή άλλη εκμετάλλευση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της PRA. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, να αλλάξετε, να διαγράψετε ή να συγκαλύψετε οποιεσδήποτε ιδιοκτησιακές ή διακριτές ειδοποιήσεις ή σημάνσεις από τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο. Η PRA διατηρεί όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα εναντίον σας για παραβίαση, ιδιοποίηση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή τροποποίηση του περιεχομένου.

Αποποίηση εγγύησης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Η PRA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η PRA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΣΥΣΚΕΥΗ. ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΛΗΨΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η PRA ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΣΤΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

Αποζημίωση

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ, ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΤΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ PRA ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΥΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΕΞΟΔΟ, ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΚΟΣΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ (1) ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ή (2) ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Διαιτησία και παραίτηση από ομαδική αγωγή

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, συμφωνείτε για την δυνατότητα προσφυγής σε δεσμευτική διαιτησία για την επίλυση οποιωνδήποτε αξιώσεων ή διαφορών που σχετίζονται με την εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου και παραιτείστε από το δικαίωμά σας σε δίκη. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, παραιτείστε από το δικαίωμά σας να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε ομαδική ή αντιπροσωπευτική αγωγή σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου κατά της PRA και των συνδεδεμένων εταιρειών και των δικαιοπαρόχων αυτής, καθώς και του Χορηγού. Εσείς ή η PRA μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα στη διαιτησία παρέχοντας στο έτερο μέρος έγγραφη ειδοποίηση για οποιαδήποτε και το σύνολο των αξιώσεων με επαρκώς λεπτομερή τρόπο για την περιγραφή της βάσης αυτών των αξιώσεων. Τυχόν χρόνος παραγραφής που θα ίσχυε κατ' άλλον τρόπο σε δικαστική ή άλλη διαδικασία θα ισχύει και για τυχόν αξιώσεις που υποβάλλονται προς διαιτησία. Εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά ανάμεσα σε εσάς και την PRA, η διαιτησία θα λαμβάνει μέρος στη χώρα παραμονής οποιουδήποτε εκ των δύο μερών και θα διενεργείται από ουδέτερο διαιτητή σύμφωνα με τους κανόνες της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association) και τους Ομοσπονδιακούς κανόνες των ΗΠΑ περί δικονομίας και διεξαγωγής αποδείξεων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει αναφορικά με τον Ιστότοπο, ή αυτούς τους Όρους χρήσης θα υφίσταται χειρισμό σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας του Delaware χωρίς να καθιστά εφαρμοστέες οποιεσδήποτε διατάξεις περί επιλογής ή σύγκρουσης δικαίων. Οποιαδήποτε μήνυση, αγωγή ή προσφυγή η οποία σχετίζεται με τον Ιστότοπο ή τους Όρους χρήσης μπορεί να κατατεθεί/εγερθεί στην Πολιτεία του Delaware. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, παραιτείστε από όλες ανεξαιρέτως τις ενστάσεις αναφορικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία που αναφέρονται στο παρόν.

Αλλαγές και διάρκεια της σύμβασης

Η PRA μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο ή να διακόψει κατ' άλλον τρόπο τη λειτουργία του Ιστότοπου προσωρινά ή οριστικά χωρίς προειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για εσάς με την εκ μέρους σας προσπέλαση του Ιστότοπου. Κάθε φορά που προσπελαύνετε τον Ιστότοπο, συναινείτε και συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης που είναι δημοσιευμένοι την εν λόγω στιγμή. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι Όροι χρήσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για εσάς αφού σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή αφού τερματιστεί η λειτουργία του Ιστότοπου.

Διαιρετότητα

Στον βαθμό που οποιοσδήποτε Όρος χρήσης καταστεί μη εφαρμόσιμος ή άκυρος στο πλαίσιο της εφαρμοστέας νομοθεσίας, το τμήμα αυτό θα θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από τους Όρους χρήσης και δεν θα επηρεάζει τη δυνατότητα εφαρμογής ή την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Όλες οι ειδοποιήσεις προς εσάς οι οποίες σχετίζονται με τον Ιστότοπο θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή θα σας αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου που παρείχατε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ανά πάσα στιγμή αναφορικά με τους Όρους χρήσης, στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση:

Pharmaceutical Research Associates, Inc., 4130 ParkLake Avenue, Suite 400, Raleigh, North Carolina, 27612 ΗΠΑ, Υπόψη: Αντιπροέδρου υπεύθυνου νομικών υποθέσεων.

Τελευταία ενημέρωση: 06-Αυγούστου-2020

Χρησιμοποιούμε αρχεία cookie για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία. Αν απενεργοποιήσετε τα αρχεία cookie, μπορεί να μην είστε σε θέρη να προσπελάσετε ορισμένα μέρη του ιστότοπου. Μπορεί επίσης να μη λειτουργούν όπως προβλέπεται. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των αρχείων cookies μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://www.youronlinechoices.com/gr/ Η εκ μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους δημοσιευμένους μας Όρους χρήσης. Δείτε επίσης τη Δήλωση απορρήτου μας.